Търговия

         Описание, ВръзкиДанни и доклади

 

Описание

 

Износ (държави извън ЕС) означава регистрирани от държави-членки стоки, когато напускат територията на ЕС (не се включва транзитът).

 

Внос (държави извън ЕС) са стоки, регистрирани от държави-членки, когато се въвеждат на територията на ЕС (не се включва транзитът).

 

Статистическите данни за търговията в границите на ЕС отчитат търговията със стоки между държавите-членки на ЕС.

 

Стандартният източник на статистически данни за търговията с държави извън ЕС е митническата декларация. По отношение на търговията в границите на ЕС, източникът е всеки регистриран по ДДС търговец, който търгува със стоки с други държави-членки.

 

По отношение на износа, държава-партньор е държавата, посочена в момента на износа като крайна дестинация на стоките.

 

По отношение на вноса, държава-партньор е държавата на произход на стоките.

 

В EUMOFA данните за търговията са налични в разделите за седмични цени (внос от държави извън ЕС), месечни тенденции и годишни данни. Данните се предоставят от ЕВРОСТАТ – COMEXT. За повече информация относно качеството на европейските статистически данни за международната търговия със стоки, моля, вижте следния документ. За повече подробности относно данните за търговията в EUMOFA, вижте:

 

Месечни показатели

Годишни показатели

 

Връзки

 

Международна търговия и пазар на ЕС на продукти от риболов и аквакултури (2015 г.). Налично на английски език.
 

Евростат: Доклад за качество на европейските статистически данни за международната търговия със стоки (2014 г.). Налично на английски език.
 

 

Данни и доклади

Предварително дефинирани заявки за търговия:

Седмичен раздел

Месечен раздел

Годишен раздел