Метаданни

Събиране на данни

Заглавие Описание Действие
Метаданни 1 - Събиране на данни “Събиране на данни” описва използваната от Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) методика за събиране на данни от различни източници, като се предоставят и цялата необходима подробна информация и спецификации на събраните данни (видове данни, честота, времеви интервал, източник на данни и т.н.).
Приложение 1 Избрани продукти на ниво ЕС/национално ниво

Управление на данни

Заглавие Описание Действие
Метаданни 2 - Управление на данни “Управление на данни” описва приетите от Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) процедури за хармонизиране на събраните данни.
Приложение 1 Списък на Основни видове, обект на търговски риболов, и Стокови групи
Приложение 2 Списъци на състояния на съхранение и представяния EUMOFA
Приложение 3 Взаимовръзка на Основни видове, обект на търговски риболов/Стокова група, и кодове ERS
Приложение 4 Взаимовръзка на Основни видове, обект на търговски риболов/Стокови групи, и CN-8 от 2001 до 2021
Приложение 5 Корелационна таблица между кодовете ERS за представяне и състояние на съхранение и представянията и състоянията на съхранение EUMOFA
Приложение 6 Корелационна таблица на кодовете за представяне ЕВРОСТАТ и състоянията на съхранение и представянията EUMOFA
Приложение 7 Фактори на преобразуване от кодовете CN-8 от 2001 г. до 2021 г.
Приложение 8 Корелационна таблица Пристанища/Крайбрежие
Приложение 9 null
Приложение 10 null
Приложение 11 null