Баланс на доставките

Балансът на доставките е предназначен да предостави оценка на наличните количества за човешка консумация както като общо потребление, така и като потребление на глава от населението. Таблицата по-долу представя баланса на доставките на ниво ЕС общо и по стокова група и основни търговски видове.