Снабдителна верига и обхванати държави

Първоначална продажба

Източници: Записки за извършени продажби

Внос/Износ

Източници: ЕВРОСТАТ-COMEXT, NO + IS, администрации, Globefish на ФАО

 

Търговия на едро

Източници: Piraeus

 

Потребление

Източници: Europanel