МЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обща информация

Обеми, стойности и цени, събрани за всеки отделен вид и всеки отделен пазар или на национално ниво

       

 

Обхванати етапи на

снабдителната верига

Първоначални продажби

Търговия на едро

Внос/Износ

Потребление

Вид данни

Първоначална продажба: обеми, стойности и цени въз основа на търговски записи, регистрирани на стокови борси

Обеми, стойности и цени, регистрирани на пазари на едро

Внос/износ : обеми, стойности и цени за внесени/изнесени продукти от целия ЕС и избрани държави извън ЕС

Обеми, стойности и цени на най-консумираните пресни продукти от домакинствата

Географски обхват

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

разбити по място на продажба

Гърция

Всяка от те държави-членки на ЕС и Чили, Китай, Кот д’Ивоар, Еквадор, Египет, Перу, Южна Корея, Швейцария, Тайланд, Украйна, САЩ, Япония

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Видове

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основни видове, обект на търговски риболов

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основни видове, обект на търговски риболов

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основни видове, обект на търговски риболов

Най-консумираните пресни продукти в съответната държава + съвкупност от “други пресни видове” , невключени в избраните продукти

Исторически времеви ред

от 2007 г.

от 2010 г.

от 2001 г.

от 2010 г.

Времеви период

3 седмици след референтния период

3 седмици след референтния период

40 дни след референтния месец за държави извън ЕС и 70 дни за търговия в границите на ЕС.

2 месеца след референтния период

Източници

държави-членки на ЕС
за повече подробности виж метаданните

 или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

държави-членки на ЕС
за повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

ЕВРОСТАТ / COMEXT

                          GTA

проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

EUROPANEL – TNS.

Проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Мерки

Обеми в кг (нетно тегло), стойности в евро и национални валутицени в евро/кг или национални валути/кг

Обеми в кг (нетно тегло), стойности в евро,цени в евро/кг

Обеми в кг (нетно тегло), стойности в евро, цени в евро/кг

Обеми в нетно тегло, стойности в евро, цени в евро/кг

Контрол на качеството

Извършват се различни проверки:
- проверка на формата на файла;
- наличие на кодове;
- дубликати;
- първоначални проверки на ценови прагове;
- ръчна проверка на сравнимостта с предходни години за обеми и цени за всеки отделен вид и място на продажба.

Достъп до данните

опростени таблици
разширена таблица

ЕС , NO, IS и UK

опростени таблици
разширена таблица

ЕС , NO, IS и UK 

опростени таблици
разширена таблица

ЕС , NO, IS и UK 

опростени таблици

Последна актуализация

на метаданните

31-01-2020

За повече информация, моля, свържете се с нас на: contact-us@eumofa.eu