Кой

Европейска комисия Държави-членки на ЕС
ГД „Морско дело и рибарство”
ЕВРОСТАТ
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз”
(+ Норвегия и Исландия)
 
Globefish на ФАО Частни доставчици на данни
 

Какво

Първоначална продажба Търговия на едро
 
Внос/износ Преработка
 
Търговия на дребно Баланс на доставките