Първоначални продажби на ниво пазар

Този инструмент позволява на потребителите да получат с помощта на интерактивна карта достъп до месечните данни за първоначалните продажби по място на продажба. Избирайки филтрите отляво, потребителите могат да адаптират заявката към собствените си изисквания. Показаните данни обхващат само местата на продажби, за които са подадени доклади от държавите-членки на ЕС към EUMOFA, плюс Норвегия и Обединено кралство. Обемите са посочени в нетно тегло за държавите от ЕС и Обединено кралство и в еквивалент живо тегло (ЕЖТ) за Норвегия. Цените са посочени в евро/кг (без ДДС). За Норвегия са посочени в евро/кг за живо тегло.
Използваните названия и представеният материал в тази карта не изразяват каквото и да е становище от страна на Европейския съюз относно правния статут на която и да е страна, територия, град или област или на техните органи или относно определянето на техните граници.

Място на продажба
Брой "Места за продажба"

Когато не е избран филтър, се показват данни за последния наличен период.

Изберете стока за показване на елементи в следните филтри