Макроикономическо информационно табло

Макроикономическото информационно табло е динамичен инструмент, който позволява на потребителите да следят основните показатели, подпомагащи анализа на пазара на рибни продукти. Данните могат да се разглеждат директно на уебсайта чрез интерактивни графики и таблици или да се изтеглят.

Разходи и инфлация за риба и хранителни продукти в ЕС
Данни, предоставени от: EUROSTAT
Използваните названия и представеният материал в тази карта не изразяват каквото и да е становище от страна на Европейския съюз относно правния статут на която и да е страна, територия, град или област или на техните органи или относно определянето на техните граници.
Месечни цени на морски газьол


Обменен курс на най-важните търговски партньори на ЕС


ЕВРО към14-05-2021
CHF Swiss Franc 1.1
CNY Chinese Yuan 7.8
GBP UK Pound 0.86
JPY Japanese Yen 132.49
NOK Norwegian Krone 10.01
RUB Russian Ruble 89.62
USD US Dollar 1.21

Данни, предоставени от: ECB
Мониторинг на цените на хранителни продукти в ЕС
Домакинско потребление на най-важните пресни продукти в ЕС
Избор на данни за сваляне
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Избор на данни за сваляне
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_CONSUMPTION.zip