Макроикономическо информационно табло

Макроикономическото информационно табло е динамичен инструмент, който позволява на потребителите да следят основните показатели, подпомагащи анализа на пазара на рибни продукти. Данните могат да се разглеждат директно на уебсайта чрез интерактивни графики и таблици или да се изтеглят.

Разходи и инфлация за риба и хранителни продукти в ЕС
Данни, предоставени от: EUROSTAT
Използваните названия и представеният материал в тази карта не изразяват каквото и да е становище от страна на Европейския съюз относно правния статут на която и да е страна, територия, град или област или на техните органи или относно определянето на техните граници.
Месечни цени на морски газьол


Обменен курс на най-важните търговски партньори на ЕС


ЕВРО към27-09-2022
USD US Dollar 0.96
GBP UK Pound 0.89
NOK Norwegian Krone 10.35
CNY Chinese Yuan 6.92
CHF Swiss Franc 0.95
JPY Japanese Yen 139.28

Данни, предоставени от: ECB
Мониторинг на цените на хранителни продукти в ЕС
Домакинско потребление на най-важните пресни продукти в ЕС
Избор на данни за сваляне
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Избор на данни за сваляне
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Избор на данни за сваляне
MONTHLY_CONSUMPTION.zip