Библиотека

Библиотеката на EUMOFA има за цел да предоставя голям брой референтни документи, отнасящи се до статистиката на сектора на рибарството и аквакултурата, както и друга подходяща информация във всички държави-членки на ЕС и в трети държави. Това включва официални национални статистически данни за рибарството и аквакултурата, но също и по-широки аналитични документи и пазарни доклади от широк кръг източници.

Натиснете върху заглавията на колоните, за да филтрирате резултатите и да търсите конкретни документи.

EUMOFA Library временно не е достъпен.