Отказ от отговорност

Целта на EUMOFA е да поддържа актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним. 
Тази информация е:

 • само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или организация; 
 • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена; 
 • понякога е свързана с външни страници, които са извън контрола на EUMOFA и за които EUMOFA не носи отговорност; 
 • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от специфичен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист) 

Наша цел е да сведем до минимум  прекъсванията, причинени от технически грешки. Въпреки това, някои данни и информация на нашата страница може да са създадени или структурирани във файлове или формати, в които могат да се проявят грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. EUMOFA не поема отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат на използването на тази страница или на други свързани с нея външни страници,. Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на EUMOFA  в противоречие с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност относно въпроси, за които това законодателство не предвижда освобождаване от отговорност. 

Авторско право

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.
Ако не е посочено друго (например в съответната бележка за авторските права), притежаваното от ЕС съдържание на този уебсайт е лицензирано съгласно международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че се цитира източника и промените са обозначени.
Може да ви се наложи да уредите допълнителни права, ако в конкретното съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни. За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от притежателите на права.  

Защита на личните данни

EUMOFA има ангажимент да защитава личните данни на потребителите при предоставянето на услуги, като по този начин допринася за проучване на пазара по смисъла на чл. 42, ал.1, т. "а" от Регламент (ЕС) № 1379/2013 г. На това основание, EUMOFA събира и разпространява информация на потребителите.

Обработката на лични данни за EUMOFA се извършва под контрола на Звено А4 на ГД "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия, действащо като контрольор по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Политиката за „защита на лицата по отношение на обработката на лични данни“ съответства на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Случаи, в които бихте могли да предоставите лични данни и вид на исканите данни

Използването на уебсайта на EUMOFA не изисква регистрация. Можете да го разглеждате, да изтегляте данни и отчети, без да давате никаква информация за себе си.

В някои случаи обаче е необходима информация за регистрация, за да можете да използвате следните услуги:

 • Бюлетини: EUMOFA изпраща периодичен бюлетин, чрез който се обявяват публикациите на EUMOFA, или съобщава за нововъведения, публикувани на уебсайта на EUMOFA. За да получавате бюлетина, трябва да предоставите следната информация:
  • Електронна поща (задължително)
  • Име и фамилия (незадължително)
  • Организация (незадължително)
 • Запазване на заявките: ad-hoc заявките могат да бъдат запазени за бъдеща употреба, ако потребителите са влезли в системата. В EUMOFA може да се създаде акаунт, който съдържа следната информация:
  • Име (задължително)
  • Презиме (незадължително)
  • Фамилно име (незадължително)
  • Електронна поща (задължително)
  • Парола (двойно въвеждане), криптирана.
 • Онлайн проучвания: EUMOFA периодично провежда онлайн проучвания, чрез които получава обратна връзка от потребителите по различни теми (напр. използването на уебсайта, тестване на нови подобрения и др.). Проучванията, провеждани от EUMOFA, са анонимни и изискват предоставяне само на общи данни (напр. вид участник, вид организация и т.н.).
 • Кореспонденция по електронна поща: в случай, че контактът с EUMOFA е осъществен по електронна поща (например за получаване на помощ), адресът на електронната поща и всички предоставени лични данни ще се съхраняват с цел да се отговори на всяко запитване и няма да се използват за други цели без предварително съгласие.  

Друга събирана информация

Докато разглеждате, уебсайтът на EUMOFA може автоматично да събира информация като например доставчик на интернет услуги, вид и версия на браузъра, вид операционна система и устройство, средно време, прекарано в сайта, прегледани страници, търсена информация, адрес на интернет протокол (IP), използван за свързването на Вашия компютър с Интернет, и други статистики. Тези данни се събират, за да се анализира и подобри цялостното използване на уебсайта. Повече информация за тези статистически данни и съответното им използване ще намерите в специалната страница „  Политика за „бисквитките"“. 

Кой има достъп до Вашата информация и на кого тя се предоставя

Личните данни се използват само за целите на предоставянето на горепосочените услуги и за изготвяне на статистически данни за използването на EUMOFA.

Данните не се предоставят на лица извън рамката на EUMOFA, Европейската комисия - Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) и контрактора на EUMOFA.

Как защитаваме Вашата информация

Събраните лични данни се съхраняват на сървърите на контракторите на EUMOFA, като само определени служители и контрактори имат достъп чрез защитена парола. Тези данни могат също да се изпращат по електронна поща до експерта на EUMOFA, който работи по отговора на запитването.

Във всеки случай, защитата на данните и поверителността, които се изискват по силата на горепосочения регламент, са гарантирани.

Право на достъп и коригиране, изтриване и възражение

Регистрираните потребители имат право по всяко време да поискат копие от личните си данни, за да проверят точността на съхраняваната информация и/или да коригират или актуализират тази информация. Потребителите могат също да поискат личната информация за тях да бъде изтрита напълно.

Във всеки случай, моля, изпратете ни съобщение на contact-us@eumofa.eu с Вашето искане и ние ще отговорим и ще го удовлетворим. Можете също така да се свържете с контрольора на данни на адрес: MARE-A4@ec.europa.eu.

Във всеки един момент субектът на данните има възможност да се отпише лично от бюлетина - във всеки бюлетин се съдържа съответна връзка.

Колко време съхраняваме Вашите данни

Вашите лични данни се съхраняват толкова, колкото са необходими последващи действия, свързани с гореспоменатите цели (т.е. изпращане на бюлетини, записване на заявките, провеждане на онлайн проучвания и отговаряне на съобщения в случай, че се свържете с EUMOFA), но не по-дълго от един месец след евентуалното закриване на EUMOFA.

Актуализации на Политиката за поверителност

EUMOFA може да актуализира тази Декларация за поверителност като ще Ви информира за актуализациите.

Оператор на уеб сайт и контрольор на данни

Ако имате въпроси относно обработката на Вашия адрес на електронна поща и свързаните с него лични данни, моля изпратете съобщение на: contact-us@eumofa.eu и / или на контрольора на данни за EUMOFA в ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия. на адрес  MARE-A4@ec.europa.eu.

Можете също да се свържете със служителя по защита на данните на Европейската комисия: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Разрешаване на спорове

В случай на спор жалбите могат да се отнасят до Европейския надзорен орган по защита на данните:

edps@edps.europa.eu 

Връзки към уебсайтове на трети страни

EUMOFA предоставя връзки към сайтове на трети страни. Тъй като те са извън нашия контрол, Ви препоръчваме да прегледате техните правила за поверителност.

Приложения за социални медии

Уебсайтът на EUMOFA може да включва функции за социални медии, като например бутона „Харесай“ и „Приложения“ или бутона „Сподели това“. Тези функции за социални медии могат да събират информация за Вашия IP адрес, коя страница посещавате на сайта на EUMOFA и могат да задават „бисквитка“, за да може функцията да функционира правилно. Функциите и приложенията за социални медии се хостват от сайт на трета страна. Вашите взаимодействия с тези функции се регулират от политиката за поверителност на фирмата, която ги предоставя.