Разтоварвания на улова

         ОписаниеДанни и доклади

 

Описание

 

Разтоварвания на улова  означава първоначално разтоварване на дадено количество продукти от риболов от борда на риболовен плавателен съд на сушата в определена държава, независимо от националността на плавателния съд, от който се разтоварва уловът. Включват се и продукти от риболов, разтоварени от плавателни съдове на дадена държава в държави извън ЕС. Разтоварванията на улова се отчитат в нетно тегло.

Данните за разтоварванията на улова в EUMOFA са налични в раздела за годишни данни. Данните се предоставят от ЕВРОСТАТ, която от своя страна ги събира от националните администрации. За повече подробности вижте:

 

Годишни показатели

 

 

Данни и доклади

 

Предварително дефинирани заявки за разтоварвания на улова:

 

Годишен раздел
 

Заявки ad-hoc за разтоварвания на улова:

 

Годишен раздел