Първоначална продажба

         ОписаниеДанни и доклад

 

Описание

 

Първоначална продажба представлява разтоварената на брега риба, която е продадена или регистрирана на стокова борса на регистрирани купувачи или производствени организации (ПО). Отчитат се обеми, стойност и цени. Обемът се отчита в нетно тегло. Първоначалните продажби могат да се различават от разтоварванията на улова, доколкото не обхващат рибата, разтоварвана от плавателни съдове, собственост на преработвателни компании, или директни продажби на преработватели.

 

В EUMOFA  данните за първоначалните продажби са налични в разделите за седмични цени и месечни тенденции. Данни се събират от националните администрации и от търговски източници. За повече подробности вижте:

 

Седмични показатели

Месечни показатели

 

 

Данни и доклади

 

Предварително дефинирани заявки за първоначална продажба:

 

Седмичен раздел

Месечен раздел
 

Заявки ad-hoc за първоначална продажба:

 

Седмичен раздел:

Европейски съюз

Норвегия и Исландия

Месечен раздел:

Европейски съюз

Норвегия и Исландия

Други държави