Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Що се отнася до EUMOFA, всички процедури по събиране, управление и разпространение на данни, прилагани от EUMOFA по отношение на Обединеното кралство преди напускането на Европейския съюз, са същите като прилаганите по отношение на всички държави-членки на ЕС.

След датата на напускане данните за Обединеното кралство в EUMOFA вече няма да бъдат включвани в агрегираните данни за ЕС, а ще се предоставят в отделни раздели, заедно с данните за държавите извън ЕС.

По-долу е представено обобщение на цялостния подход, възприет по отношение на всеки набор от данни на EUMOFA. Повече подробности се съдържат в общите метаданни (връзка)или в специфичните метаданни, налични за всяка опростена и разширена таблица.

 

СЕДМИЧНИ ДАННИ

Обединеното кралство се счита за част от ЕС до 5-та седмица на 2020 г. и отнасящите се до него данни до тази седмица се представят във всички таблици на ниво ЕС. Считано от 6-та седмица на 2020 г., седмичните данни за Обединеното кралство се представят отделно, заедно с тези за други държави извън ЕС (Исландия и Норвегия).

 

МЕСЕЧНИ ДАННИ

Обединеното кралство се счита за част от ЕС до м. януари 2020 г. и отнасящите се до него данни до този месец се представят във всички таблици на ниво ЕС. Считано от м. февруари 2020 г., месечните данни за Обединеното кралство се представят отделно, заедно с тези за други държави извън ЕС (Исландия и Норвегия).

 

ГОДИШНИ ДАННИ

Обединеното кралство се счита за част от ЕС до 2019 г. и отнасящите се до него данни до тази година се представят във всички таблици на ниво ЕС. Считано от 2020 г., EUMOFA повече няма да представя годишни данни за Обединеното кралство.