Данни и заявки

         Описание, Организация на данните, Предварително дефинирани заявки, Заявки ad-hoc

Описание

 

Данни се събират от европейските институции, държавите-членки на ЕС, Норвегия и Исландия, както и от частни доставчици на данни. Извършват се редовни проверки за мониторинг на качеството и надеждността на данните на етап събиране, анализ и разпространение.

 

За целите на анализа и мониторинга на пазарните тенденции, данните са хармонизирани в 12 стокови групи и 97 основни видове, обект на търговски риболов, избрани въз основа на тяхната значимост по отношение на първоначални продажби и значението им за търговията в ЕС.

 

Данните са хармонизирани и в 4 състояния на представяне (цели; нарязани; субпродукти; неопределено) и 5 състояния на съхранение (прясно; замразено; сушено-солено-пушено; обработено-мариновано; неопределено).  

 

Организация на данните

 

Достъп до данните може да се осъществи чрез три вида заявки:

 

Седмични показатели

Месечни показатели

Годишни показатели

 

Достъп до данните може да се осъществи чрез два вида заявки:

 

Предварително дефинирани заявки, които съдържат предварително избрани опции за бързо получаване на докладите, като резултат от направената заявка. Предварително дефинирани заявки могат да се правят за седмични, месечни и годишни данни.

 

Заявки ad-hoc се дефинират самостоятелно с цел получаване на определени данни, които могат да бъдат филтрирани според Вашите нужди. Заявки ad-hoc също могат да се правят за седмични, месечни и годишни данни.