Седмични цени

Първоначална продажба

Източници: Записки за извършени продажби /данни от търгове

Търговия на едро

Източници: пазари за търговия на едро (чрез администрациите на държавите-членки)

Внос

Източник: ГД „Данъчно облагане и митнически съюз”

Търговия на дребно

Източници: Проучвания от държави-членки; европейски доставчици на данни

Месечни тенденции

Първоначална продажба

Източници: Записки за извършени продажби

Внос/Износ

Източници: ЕВРОСТАТ-COMEXT, NO + IS, администрации, Globefish на ФАО

 

Търговия на едро

Източници: Piraeus

 

Потребление

Източници: Europanel

Годишни данни

 

Всички етапи на снабдителната верига

с изключение единствено на търговията на едро
Източници : ЕВРОСТАТ и администрациите на държавите-членки

Карта на сайта