Общо изтегляне (Bulk Download)

От раздела "Bulk Download" е възможно да изтеглите данни на EUMOFA във формат CSV за персонализиран анализ и интерпретация. Данните ще бъдат изтеглени на езика, избран в менюто в горната част на страницата.
Таблицата по-долу представя всички файлове и свързаните с тях данни, налични в базата данни на EUMOFA. За източника на данни за всеки набор от данни, моля, виж раздела "Източници на данни" на тази връзка

Натиснете тук, за да отидете в страницата за изтегляне

 

Име на файла Описание Links
WEEKLY_FIRST_SALE_EU Седмично – данни за първоначална продажба
WEEKLY_WHOLESALE_EU Седмично – данни за търговия на едро
WEEKLY_IMPORT_EU Седмично – данни за внос
WEEKLY_RETAIL_EU Седмично – данни за търговия на дребно
MONTHLY_FIRST_SALE Месечно – данни за първоначална продажба
MONTHLY_IMPORT_EXPORT Месечно – данни за внос/износ (разделени на петгодишни периоди)
YEARLY_LANDINGS Годишно – данни за разтоварвания на улова
YEARLY_AQUACULTURE Годишно – данни за аквакултура
YEARLY_IMPORT_EXPORT_EU Годишно – внос/износ
YEARLY_PROCESSING_EU Годишно - обработка
WEEKLY_FIRST_SALE_NO_IS Седмично – данни за първоначална продажба (само Норвегия и Исландия)
MONTHLY_FIRST_SALE_NO_IS Месечно – данни за първоначална продажба (само Норвегия и Исландия)
MONTHLY_IMPORT_EXPORT_NO_IS Месечно – данни за внос/износ (само Норвегия и Исландия)
MONTHLY_CONSUMPTION Месечно – домакинско потребление на пресни продукти (обеми и стойности)
YEARLY_CONSUMPTION Годишно – домакинско потребление на пресни продукти (обеми и стойности)
MONTHLY_OTHER_COUNTRIES_TRADE Месечно – данни за двустранен внос/износ на основни държави - партньори на ЕС
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE Месечно – Средна цена на корабно дизелово гориво в държавите от ЕС
DAILY_EXCHANGE_RATE Дневно – Обменен курс на еврото спрямо други основни валути
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD Годишно – Проценти на инфлацията за “храни” и за “риба и морски храни”
YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD Годишно – Номинални разходи на глава от населението за “храна” и за “риба и морски продукти” - в паритети на покупателната способност (ППС)