Аквакултури

         Описание, ВръзкиДанни и доклади

 

Описание

 

Аквакултури се отнася до отглеждане на водни (сладководни или соленоводни) организми, като риби, мекотели, ракообразни и водорасли. Данните за аквакултурите се отчитат в еквивалентно живо тегло и стойност.

 

В EUMOFA данните за аквакултурите са налични в раздела за годишни данни. Данните се предоставят от ЕВРОСТАТ, която от своя страна ги събира от националните администрации. За повече подробности вижте:

 

Годишни показатели

 

Връзки

 

Факти за аквакултурите (2015 г.)

 

Факти и цифри (2016 г.)

 

 

Данни и доклади

 

Предварително дефинирани заявки за аквакултури:

Годишен раздел

Заявки ad-hoc за аквакултури:

Годишен раздел